Gmina Polska Cerekiew

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wójta Gminy z 2019 roku

Zarządzenie nr 0050/3/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie nr 0050.3.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050/5/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.5.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050/6/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na dotacje przyznawane z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie nr 0050.6.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050/13/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Polska Cerekiew przeznaczonego do najmu.
PDFZarządzenie nr 0050.13.2019.pdf
PDFZałącznik do zarządzenia nr 0050.13.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050/14/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej złożone wnioski o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zawodnikom z terenu gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.14.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050/19/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.
PDFZarządzenie nr 0050.19.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050/20/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.
PDFZarządzenie nr 0050.20.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050/21/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
PDFZarządzenie nr 0050.21.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050/26/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku bardzo silnych wiatrów, które miały miejsce w dniach 10 – 11 marca 2019 roku.
PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.26.2019.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  09-01-2019
  przez: Piotr Kanzy
 • opublikowano:
  09-01-2019 11:56
  przez: Piotr Kanzy
 • zmodyfikowano:
  22-03-2019 08:36
  przez: Piotr Kanzy
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Polska Cerekiew
  odwiedzin: 189
Dane jednostki:

Gmina Polska Cerekiew
47-260 Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
NIP: 7492056546

Dane kontaktowe:

tel.: 77 480 14 60
fax: 77 480 14 89
e-mail: ug@polskacerekiew.pl
strona www: polskacerekiew.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×