Wyszukaj w serwisie

Archiwum aktualności 2014

 • XXIX Sesja Rady Gminy Polska Cerekiew

  Zawiadamia się mieszkańców Gminy, że XXIX Sesja Rady Gminy Polska Cerekiew odbędzie się 21.05.2014 r. o godz. 16.00 w Sali Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi ul. Kozielska 3.

  19-05-2014
 • Dzień Dziecka w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie

  Zapraszamy wszystkich serdecznie na tegoroczne obchody Dnia Dziecka w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.

  28-05-2014
 • 28-05-2014
 • Forum Inicjatyw Pozarządowych Województwa Opolskiego

  Opolskie Centrum wspierania Inicjatyw Pozarządowych wspólbnie z Siecią SPLOT oraz Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych zaprasza na Forum Inicjatyw Pozarządowych Województwa Opolskiego.

  12-05-2014
 • Zapytanie ofertowe dotyczące azbestu

  Wójt Gminy Polska Cerekiew, mając na uwadze art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013r. 907 z późn. zm.) zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania: Unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Polska Cerekiew - V nabór.

  09-06-2014
 • Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

  Rada Nadzorcza Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji spółka z o.o. w organizacji ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji spółka z o.o. w organizacji z siedzibą w Zakrzowie, ul. Parkowa 20, 47 – 260 Polska Cerekiew.
   

  06-06-2014
 • Dopłaty do materiału siewnego

  Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.

  27-01-2014
 • Stwórz podwaliny subregionu

  Powstają strategia rozwoju oraz program zintegrowanych inwestycji terytorialnych subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego. Zapraszamy do składania wniosków do projektów wyżej wymienionych dokumentów.

  11-06-2014
 • Ogłoszenie o koncepcji dla KKSOF

  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

  23-05-2014
 • XXX Sesja Rady Gminy Polska Cerekiew

  Zawiadamia się mieszkańców Gminy, że XXX Sesja Rady Gminy Polska Cerekiew odbędzie się 26.06.2014 r. o godz. 16.00 w Sali Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi ul. Kozielskiej 3.

  23-06-2014