Wyszukaj w serwisie

Archiwum aktualności 2014

 • Wypoczynek zimowy dla dzieci rolników

  Związek Młodzieży Wiejskiej organizuje wypoczynek zimowy na 10 dni dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie.

  04-02-2014
 • Dofinansowanie na usuwanie azbestu

  Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem  o dotację na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy.

  06-02-2014
 • Stypendia sportowe w roku 2014

  Informacja o realizacji Uchwały Nr XXXIV/225/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew.

  28-02-2014
 • 18-04-2014
 • Informacja na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego

  Informuje się mieszkańców gminy, że spisy wyborców będą wyłożone do wglądu w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew, pokój nr 14, w dniach od 12 maja 2014 r. do 16.05.2014 r. w godzinach pracy urzędu.

  13-05-2014
 • Informacja Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Polskiej Cerekwi

  Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Polskiej Cerekwi informuje, że Biuro Powiatowe ARiMR w Kędzierzynie–Koźlu z/s w Polskiej Cerekwi w celu usprawnienia obsługi przyjmowania wniosków o przyznanie płatności na rok 2014 czynne będzie w godzinach 7:00 - 22:00.

  05-05-2014
 • Wirtualna firma dobrą praktyką kształcenia zawodowego

  Informacja nt. wypracowanego produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego pn. Wirtualna firma dobrą praktyką kształcenia zawodowego zrealizowany przez Firmę Handlowo-Usługową „JAR-MAR” Centrum Kształcenia „Wiedza dla Wszystkich”.

  07-04-2014
 • Edu-nawigator - aplikacja analityczno-prognostyczna dla edukacji

  Informacja nt. wypracowanego produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego pn. Edu-nawigator - aplikacja analityczno-prognostyczna dla edukacji zrealizowany przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu.

  07-04-2014
 • Głosuj na opolskie projekty w plebiscycie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

  Już wkrótce będziemy świętować 10 rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W związku z tym wydarzeniem Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło plebiscyt "Ale się zmieniło", w którym można głosować na najciekawsze inwestycje, które powstały dzięki wsparciu z UE. Gorąco zachęcamy do głosowania na projekty z województwa opolskiego!

  25-04-2014
 • Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym

  Wójt Gminy Polska Cerekiew ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Polskiej Cerekwi przy ul. Ligonia 2 - I piętro (na wprost klatki schodowej) z przeznaczeniem na lokal szkoleniowo - biurowy.

  13-05-2014